GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny lag för hantering av personuppgifter. Lagen utgår från EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation eller dataskyddsförordningen på svenska.

Varför sparar vi personuppgifter?

De personuppgifter som behandlas av Westra är för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och fullfölja de åtaganden vi har i vårt avtal med dig som kund.  

Hur samlar vi in personuppgifter?

Westra registrerar personuppgifter via vår webbsida westra.se genom att du fyller i ett formulär på webbplatsen, skickar ett mejl eller pratar i telefon med vår kundservice etc för att göra bokning eller begära offert från oss. Först efter det att du godkänt offert läggs du upp som kund i vårt register. Inga uppgifter om dig sparas av oss innan dess. 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Information vi har lagrat om dig som kund beror främst på vilken eller vilka produkter eller tjänster du beställt och om du valt att använda RUT avdrag eller ej.
Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig som kund eller leverantör.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som sparas i Westras register lyder under bokföringslagen. Bokföringslagen kräver till exempel att vissa uppgifter måste finnas tillgängliga i sju år efter avtalets slut. För övrigt sparar vi endast uppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla avtal med kunder, leverantörer eller övriga intressenter.

Dina rättigheter

Vi på Westra tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. Du har möjlighet att begära tillgång till dina uppgifter samt att rätta och i vissa fall radera dessa.

Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga är Mattias Hellmuth via MH Westra service. För mer info kontakta oss via mail ekonomi@westra.se eller via telefon, 0736181400.

Mer information om GDPR

För information om dataskyddsförordningen klicka här –  Datainspektionens webbplats.