Glasrenovering

Glasrenovering

Glas i Göteborg och hela västkusten är många gånger på grund av bristande underhåll i kombination med kalk, betongavrinning och salt, ibland på gränsen till helt förstörda. Ju mer tid som går utan åtgärd så blir ytan mer och mer oxiderad. Till slut måste glasen bytas till stor kostnad både för plånbok och miljö. Det finns en lösning. Vi slipar ner glasen och polerar därefter upp hela ytan till nyskick igen. Glaset blir som nytt! Kostnaden är betydligt lägre än att byta glasen och det är ett hållbart sätt att driva förvaltning av hus både ur miljö och ekonomisk synvinkel.

Vill ni testa utan kostnad?

Har ni många förstörda glas i er fastighet? Isåfall erbjuder vi oss att komma ut till ditt företag och helt gratis testrenovera ett glas för att ni ska få se resultatet. Vi utvärderar tillsammans och ni bestämmer därefter om ni vill utföra renovering av övriga skadade glas i er fastighet ( Klicka här )
Du kan också maila mattias@westra.se eller ringa vår företagssäljare Mattias Hellmuth på 0736-181400

Metod för glasrenovering

Repor som uppkommit vid montering eller blivit skrapade på annat sätt kan vi reparera genom att helt enkelt slipa ner glaset med grova specialdiscar. Därefter fortsätter vi med finare och finare slip och poler discar till dess att glasytan är återställd.

Betongetsningar är mycket vanliga vid nybyggen och kräver varsamhet då betongen innehåller grus som kan repa rutan vid borttagning.  Med specialmedel löser vi upp de större klumparna som tas bort manuellt därefter poleras ytan med polermaskin och polermedel. En bra teknik som är skonsam både mot miljö och glas.

Kalk, Metalletsningar etc Det finns olika sätt att ta bort detta. Snabbast är att använda syra men det är inte speciellt miljövänligt och kräver speciella tillstånd. Mycket viktigt är också att samla upp all syra efter att glaset är rengjort. Vi använder denna metod endast då inget annat är möjligt. I normalfallet tas etsningar bort med samma teknik som vid betong på glas.